Följ oss på Facebook

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Förstora bild
Förstora bild
Förstora bild
Förstora bild
Förstora bild
Förstora bild
Förstora bild

Fakta om Ulvön

ULVÖN ligger i Höga Kustens skärgård, ca 50 mil norr om Stockholm.
Ön kallas ibland för "Bottenhavets pärla" eller "Norrlands Sandhamn", vilket beror på en kombination av en turist- och familjevänlig miljö samt den storslagna natur som finns i området. Öns många sevärdheter är enkla att hitta och lättillgängliga tack vare god skyltning och ett väl utbyggt vandringsledsnät. Att hyra en mountainbike och ta sig runt ön på hjul har på senare tid blivit mycket populärt. För båtfolket är Ulvöarna ett självklart utflytksmål med sina många naturhamnar där givetvis Ulvöhamn, med sitt goda serviceutbud, är den viktigaste.

Ulvön består av två öar vilka delas av Ulvösundet, som bildar en stor och naturlig hamnbasäng. Norra Ulvön har en bofast befolkning på drygt 50 personer och är ca 1 mil lång, 4 km bred och dubbelt så stor som den södra ön. På 1500-talet anlades i Ulvösundet Ulvöhamn av gävlefiskarna och var fram till 1950-talet norrlandskustens största och mest kända fiskeläge. Numera är antalet yrkesfiskare reducerat till endast ett par stycken. Turismen kompenserar idag en del av fiskets tillbakagång men är uteslutande koncentrerad till sommarhalvåret. Man beräknade att under säsongen -08 besöktes Ulvöarna av ca 75.000 personer.

Ulvön är kanske mest känd för att vara surströmmingens ursprungsö. I dag tillverkas inte alls så stora mängder som tidigare, men traditionen lever dock vidare med nya generationer. Det går bra att få med sig äkta Ulvösurströmming hem, eller varför inte passa på att äta den redan ute på ön. När Ni besöker Ulvöhamn missa inte heller då det gamla Kapellet från 1600-talet (Västernorrlands äldsta träbyggnad). Det finns också möjligheter att ta en tur till någon av de gamla Vanadin-gruvorna vilka finns både på Norra och Södra Ulvön.

Kontakta oss

Restaurang Almagränd
Ulvö Hamngata 103
893 99 Ulvöhamn
Tel: 0660-22 41 32
Sam: 073-093 33 54
Calle: 070-579 50 80
E-post: info@almagrand.com